link: Mananging Consultant

Cari Blog Ini

Minggu, 21 September 2014

Dua puluh tahun dari sekarangDua puluh tahun dari sekarang Anda akan lebih menyesali apa yang tidak Anda lakukan di masa muda Anda daripada apa yang Anda lakukan.
Jadi angkat sauh dan jangkar Anda, lalu mulailah berlayar.
Tinggalkan pelabuhan-pelabuhan yang aman.
Kapal tidak dirancang untuk berlabuh terlalu lama.
Berlayarlah mengikuti angin. Explore. Dream. Discover.
~ Mark Twain ~

Tidak ada komentar: